Oriki Idile Osokanlu Adabanija; our family eulogy.

by Adabanija Kamorudeen

Omo Olufon Ade,Omo erujeje adugbo.

Omo oloko dudu idi oro,Omo Ajanaku padi oro busubusu.

Omo olesin l’eekan baba tomide,osokanlu ab’esin p’owole’rin, oni bi’ku ‘obapa aban,ti nkan o s’oowa,yioje oruko t’eyin nje bo d’ola.

Omo afingba ina mosadoyin, Omo ija ob’ejo ayoogbo,enun l’oka fi soro.

Omo apere abe lemo wupo Ope n Idoo wale,sukusuku Eja ni yoo sin won l’enun.

Adabanija! Adabanija!!Adabanija okunrin Osokanlu baba Efundoyin.

Adabanija okunrin gban’bata, gban’bata, gban’bata kosubu, Adabanija okunrin ogun.

Eni ija koba niipera’re l’okunrin.

Related Posts

Leave a Comment

− 4 = 5