Good character is a virtue according to a Yoruba proverb: “Iwa ninkan”

by Adabanija Kamorudeen

*TOJU IWA RE ORE MI*
*J.F. ODUNJO*

Toju iwa re, ore mi;
Ola a ma si lo n’ile eni,
Ewa a si ma si l’ara enia,
Olowo oni ‘nd’olosi b’o d’ola.
Okun l’ola; okun n’igbi oro,
Gbogbo won l’o nsi lo n’ile eni;
Sugbon iwa ni m’ba ni de sare’e.
Owo ko je nkan fun ni,
Iwa l’ewa omo enia.
Bi o l’owo bi o ko ni’wa nko?
Tani je f’inu tan e ba s’ohun rere?
Tabi ki o je obirin rogbodo;
Ti o ba jina si’wa ti eda nfe,
Tani je fe o s’ile bi aya?
Tabi ki o je onijibiti enia;
Bi o tile mo iwe amodaju,
Tani je gbe’se aje fun o se?
Toju Iwa re, ore mi,
Iwa ko si, eko d’egbe;
Gbogbo aiye ni ‘nfe ‘ni t’o je rere.

Related Posts

Leave a Comment

− 1 = 3